ಬೇಕಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳು

ಬೇಕಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳು

ಸಮೀರ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)01-05-2013
ವೆಂಕಟೇಶ ಪೋಸಾಲ್

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)25-09-2012
ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಾಬು

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)25-09-2012
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)13-08-2012
ರಾಜು ಪ್ರಸಾದ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)28-7-2012
ಎಮ್ ಸಾಯಿಪ್ರಸಾದ್

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)04-12-2012
ಹನುಮಂತ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)24-06-2011
ವೆಂಕಟೇಶ @ ವೆಂಕಟರಮಣ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)16-06-2011
ನದಿಂ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)04-08-2011
ಮಹ್ಮದ್ ಯೂನಸ್

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)13-08-2012
ಕಲ್ಲೇಶಿ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)16-04-1996
ಮಾರೆಕ್ಕ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)16-04-1996
ಓಬ್ಯಾ ನಾಯಕ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)19-12-08
ಮಹ್ಮದಅಲಿ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)19-12-2008
ಜುಬೇದ ಅಹ್ಮದ್

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)27-02-2008
ಬಾಬು

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)27-02-2008
ಮುದುಕಪ್ಪ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)02-07-1997
ಈರಪ್ಪ ದಿವಟರ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)02-02-01
ರೊಹೂ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)25/06/2010
ಚರ್ರಾ

ದಿನಾಂಕ (ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬೇಕು)01/01/2010

ಕೊಪ್ಪಳದ ಬಗ್ಗೆ

ಎಪ್ರಿಲ್ 1,1998 ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಶ್ವಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ಹಂಪಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು, ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಸ್ಮಯ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತುಂಗಾಭದ್ರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕೊಪ್ಪಳವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ.

ಮುಂದೆ ಓದಿ...

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ
ಅಶೋಕ ವೃತ್ತ ಕೊಪ್ಪಳ
583231

+91 08539-230111
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   

ಒಟ್ಟು ಸಂದರ್ಶಕರು

243882

Main Menu